Selef Nedir, Ne Demektir, İslamda Selef Anlamı

Selef (ar.i.ç.eslâf)

1.Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, halef karşıtı.

2. Önce geçen nesil manâsına kullanılmaktadır.

İslâm ilimlerinde selef daha ziyade, Sahabe, tabiîn ve tebe-i tâbiîn denilen İslâmın ilk üç nesli için kullanılır. Genel manâda bütün İslâmî ilimlerde Hicri 4. asra kadar geçmiş ilim adamları selef, kudemâ, mütekaddimîn gibi isimlerle anılmaktadır. Tek tek bu ilimlerde görülen tekâmül merhalelerinde selef veya kudemâ ile halef ve mütahhırıhin ayrılma zamanı daha ileriki asırlara da uzanabilmektedir.

Sitede Ara