Sema-ı Rah Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Semâ-ı râh

Mevlevî tarikatına ait bir deyim olup yolda yürürken yapılan semâa denir. Bir rivayete göre Hz, Mevlâna, bir gün Konya’da Varakçılar çarşısından geçerken bakır döven ustaların düzenli ve bir âhenk içerisindeki çekiç vuruşlarından cezbeye kapılır ve semâa, yani dönmeye başlar. Bu hadiseden hareket eden Mevleviler de çeşitli zamanlarda yolda, yürürken semâa başlarlar. Eskiden, semâhâ-nesinde minber bulunmayan Mevievîhânelerin dışında bayram namazı kılan Mevlevî dervişleri namazdan dönülürken veya bahar mevsimi hava almak için toplu halde kırlara gezmeğe gidilirken, ney ve kudüm çatınır, bazı dervişler de semâ yaparlardı.

Gaiata MevlevihânesÎnde medfun. Mevlevi büyüklerinden Esrar Dede bir beytinde bunu şöyle dile getirmiştir:
Gören sanır ki safâdan semâ-ı râh ederim,
Döner döner bakarım, guy-ı yâre âh ederim…

Sitede Ara