Semahane Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Mevlevilerde Semahane

Semâhâne

Mevlevî tekkelerinde âyin yapılan, yani semâ âyinin yapıldığı hususi yerin adı. Büyükçe bir daire şeklinde olup ayağı incitmeyecek tarzda döşemesi düz tahta ile döşenen semâhânenin kenarlarında gelen seyircilerin semâyı takib edebilmeleri için “züvvâr” adlı bir yer bulunur ve burası parmaklıkla asıl meydandan ayrılırdı. Semâhâneye girilen kapının tam karşısında, seyircilere ait yerin sonunda mihrab bulunur, sol tarafta ise türbe vardır ve arada herhangi bir bölme yoktur. Genellikle mihrabın, mihraba bakanın sağ tarafına gelmek üzere, sağda minber, asıl semâhânenin sağında da Mesnevi okunması için merdivenle çıkılan bir kürsü bulunmaktadır. Türbenin önünde tahta döşeme bulunmaz ve oraya oturulmaz. Giriş kapısının tam karşısında ise, oturunca, arka mihraba gelmek üzere yere şeyh postu serilir, seyircilerin oturmaları için de yine yerlere keçe yayılır.

Sitede Ara