Şemsettin Sami Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği Kısaca, Özet Olarak

Şemseddîn Sâmi (Fraşer-Yanya 1 Haziran 1850 – İstanbul 1 Temmuz 1904)

Orta tahsilini Yanya’da bir Rum lisesinde tamamladı (1871); bu arada şahsi gayretiyle Fransızca, İtalyanca, eski Yunanca ve medreseye devam ederek Arabça, Farsça öğrendi. 1872’de İstanbul’a geldi; önce Dahiliye matbuat kalemine girdi; İbret ve Hadika gazetelerinde yazılar yazmaya başladı. Daha sonra kendisi de Sabah ve Tercüman-ı Şark gazeteleri ile Aile ve Hafta mecmualarını çıkardı. Yayın faaliyetlerinden dolayı bir ara Trablus’a sürüldü ise de bir yıl sonra affedilerek saraya, askerî teftiş komisyonuna baş kâtip tayin edildi (1884), ölünceye kadar bu görevde kaldı.

Edebi Kişiliği

Şemseddîn Sâmi XIX. yüzyıl Türk Edebiyatı’nın yetiştirdiği ve gazetecilik, roman ve tiyatro yazarlığı, ansiklopedi ye lûgatçılık sahalarında eser veren çok yönlü şahsiyetlerinden biridir. Türkçenin sadeleşmesi ve gelişmesi yolunda birçok makale ve kitabı da bulunan yazar, bilhassa Batı dünyasındaki ilim ve irfanı Türk okuyucusuna aktaran yayın faaliyetiyle, büyük bir kültür hizmeti yapmıştır. Batı dillerinden sayıları on beşe yakın eğitici ve öğretici mahiyette kitap da çeviren Şemseddin Sami’nin başlıca eserleri şunlardır: Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat (roman), Seydî Yahya (oyun) Besa yahut Ahde vefa (oyun), Gâve (oyun), Küçük Eiifbâ. Kamus-ı Fransevî 2, c), Kamus-ı Türki ve Kamusu’l-a ‘lâm (6 cilt).

Daha Detaylı Bilgi İçin: Şemsettin Sami Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Daha yeni Daha eski