Şepper Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Şepper

Harun Peygamber’in oğullarından birinin adı. Diğerinin adı da Şupeyr’dir. Hz. Muhammed tarafından, torunlarına bu isimlerin verildiği rivayet olunur.

Celvetiyye tarikatının Haşimiyye kolunu kuran, Hacıbektaş tekkesinde dört yıl kadar Dedebabalık makamında oturan Üsküdarlı Hâşim Mustafa Baba’nın bir nefesi bu isimleri ihtiva eden bir beyitle başlar:

Şupeyr u Şepper, mürşîd ü rehber
Sundular kevser elhamdülillah

Sitede Ara