Şeriye Vekaleti Kaldırılması, Tarihi

Şer’iyye Vekâleti

1920’de 27 Mayıs 1336 tarih ve 3 nolu Büyük Millet Meclisi İcrâ Vekillerine Dâir Kanunla kurulan ve 3 Mart 1340 tarih (3 Mart 1924), 429 nolu Şer’iyye ve Evkâf ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiyye Vekâleti’nin İlgâsına Dâir Kanun’la kaldırılan vekâlet Bu vekâlet kaldırıldığında yerine Diyânet İşleri Reisliği makamı kurulmuştur.

Daha yeni Daha eski