Şettariye Nedir, Ne Demektir, Şettariye Tarikatı Kurucusu

Şettâriyye

Seyr ü sülûk’da aşk ve cezbe ile vuslatı hedef alan, tarikat âdabı ve mücâhedeleri oldukça zor olan tarikatlara “Tarîkat-ı şettâriyye” adı verilir. “Ölmeden evvel, ölüm” sırrı üzere kurulan, dünyadan tamamıyla el-etek çekerek, kendi vücudunu bile yok farzetme esasını benimsemiş tarikatlardan, tarikatlara ait tavırlardan birisidir.

Ayrıca 15. yy. başlarında Abdullah Şettâr tarafından kurulmuş olan İşkiyye tarikatı kollarından biridir. Genellikle Hindistan Cava ve Sumatra bölgelerinde yayılmıştır. Kendilerine has zikir ye ibâdet törenleri vardır. Tarikat âdabında İslâmî esaslara sıkı sarılmayı benimseyen şettârîlerin, özel tekkeleri bulunmakta idi.

Daha yeni Daha eski