Siccin Nedir, Ne Demektir, Anlamı Kur'an'da Siccin

Siccîn (ar. s.)

Kur’ân-ı Kerîm’de iki âyette geçer (Mutaffifîn suresi 83/7—8. ayetler). Müfessirler “Siccîn”in manâsı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. En fazla kabule şâyan görüşlere göre “Siccîn”, kâfirlerin ve fâcirlerin günâhlarının yazılıp saklandığı “zindan ve hapishâne gibi yer” veya “Cehennem‘de bir dere” ya da “kâfirlerin ve facirlerin günâhlarının yazıldığı iğrenç bir kitap” demektir.

Sitede Ara