Sidane Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sidâne

Koruma, esirgeme, muhâfaza etme demek o!up, özellikle “Kabe’yi koruma görevi” manâsına gelen bir tabirdir.

Kâbe, İslâmiyet’ten önce dahi, putperestliğe rağmen, Beytullah (Allah’ın evi) kabul ediliyor ve bir put telakki edilmeksizin bütün putlara üstün tutuluyordu. Bu sebeble Kâbe’nin korunması (Sidâne) ile birlikte ma’bedin kapısının muhafazısı (Hicâbe) görevi mühim ve şerefli birer vazife kabul edilmekte idi.

Kabe’nin anahtarını elinde bulunduran bir ailenin kızı ile evlenen ve Hz.Peygamber’in cedlerinden olan Kusay (M. IV.asır), kendisine intikal eden Kâbe’nin anahtarını ve muhafaza görevini vefatı sırasında üç oğlundan biri olan Abduddâr’a (Peygamberimizin atalarından Abdulmenâf’ın kardeşi) bırakmıştı. Mekke müslümanlar tarafından fethedildiği zaman Hz.Peygamber Sidâne ve Hi-câbe görevlerini, yine Abduddâroğullarından olan Osman b. Talha’ya vermiş, böylece bu görev aynı ailede kalmıştı. Bugün de Suûdiler idaresi altında aynı aileden gelenler bu görevi sürdürmektedirler.

Daha yeni Daha eski