Sikaye Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sikaye (ar,i.)

Sözlük anlamı “sulama, su içirme” demek olup, bilhassa “Kabe’yi ziyârete gelenlerin su ihtiyaçlarını karşılama görevi” için kullanılan bir tâbirdir.

Câhiliyye Devri’nden kalma olup Arab misâfirperverliğinin bir örneğini teşkil eden ve hacılar için büyük bir ehemmiyetarzeden Sikaye görevi, öneminden dolayı Hz. Peygamber tarafından da devam ettirilmiştir. İslâmdan önce Abdulmuttalib’in oğlu ve Hz.Peygamber’in amcası Abbas’ın yürüttüğü bu vazife Mekke’nin müslümanlar tarafından fetihini müteakib yine onun uhdesinde bırakılmıştır.

Daha yeni Daha eski