Silahdar Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Silahdar

Büyük Selçuklulardan beri bilinen bir mansıptır. Hükümdarın ve sarayın silahlarını muhafaza eder. Osmanlı sarayında önemli bir vazifedir. Osmanlılarda “Silahdar Ağa” da deniri Padişahın yakınlarından olduğu için Silahdarlık önemli bir vazife idi. Merasimlerde at üzerinde, başında zülüf ve Kırmızı kadifeli üsküf olduğu ve padişahın kılıcı sağ omuzunda bulunduğu halde hükümdarın sağ gerisinde yürürdü. Yıldırım Sâyezid devrinde ihdas edildiği belirtilen Silahdarlık hakkında Fâtih Kanun-nâmesi’nde bilgi vardır. Kanun-nâme’deki bu kayıt, onun bir hayli eski olduğunu göstermektedir. II.Mahmud tarafından ortadan kaldırıldı.

Silahdarlar bilgili kimselerden seçilirlerdi. Bunlar içinden 20 kadar sadrazam çıkmıştır. Sadrazam, vezir ve beylerbeylerin de bu isimle anılan adamları vardır. Bunlar da II.Mahmud tarafından kaldırıldı.

Sitede Ara