Şizoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Özellikleri

Şizoid kişilik bozukluğu


Şizoid kişilik bozukluğu
veya şizoid kişilik, sosyal ilişkilere ilgi azlığı, duygusal soğukluk, içe dönüklük ile karakterize bir kişilik bozukluğu.

Genel özellikleri

Şizoidler, yoğun duygular yaşamaz, sosyal aktivitelerden kaçınır, arkadaşlık kurmaktan normal insanlara nazaran daha isteksiz davranırlar; topluma karşı yabancılaşmışlardır. Şizoid kişilik, genel olarak umursamaz ya da soğuk olarak nitelendirilebilir. Övgü ya da eleştirelere karşın diğer insanlara nazaran tepkisizdirler. Duyguları statik olup çok fazla değişime uğramaz.

Ayrıca bakınız

  • Şizofreni
  • Kişilik bozukluğu

Sitede Ara