Sosyal Psikoloji Nedir, Ne Demektir, Konuları Kısaca

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji
toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisini araştıran bilim dalıdır. Bu sahada araştırma yapanlar genellikle psikolog veya sosyolog‘lardan oluşmaktadır. Buna rağmen bütün sosyal psikologlar hem fert, hem de topluluk bazında çalışırlar. Benzerliklerine rağmen iki saha amaçları, yaklaşımları, yöntemleri ve terimlerinde farklılaşırlar. Biyofizik ve kavrama psikolojisi gibi sosyal psikoloji de disiplinlerarası bir sahadır.

Sosyal psikolojinin belli başlı konuları:

  1. Yardım, Altruism: İnsanlar neden ve ne durumlarda birbirlerine yardım eder veya etmezler.
  2. Sosyal uyum: Bireyler neden grup kurallarına uyarlar veya uymazlar.
  3. Söz dinleme, İtaat: İnsanlar neden söz dinlerler, itaat ederler.
  4. Toplum ve fert etkileşimi
  5. Ön yargı: Ön yargı nasıl oluşur.
  6. Hiddet ve saldırı: Bireyler neden ve ne durumlarda başkalarına saldırırlar.

Sitede Ara