Sırat-ı Müstakim Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sırat-ı Müstakim

Doğru yol, düz cadde manâsını ifade eder. Kur’ân-ı Kerîm’de zikri geçen ”Sırat-ı Müstakim” den murad ise Allah’ın gösterdiği hidayet yolu, İslâm dinîdir. Fatiha Sûresi’nde biz müslümanlara gösterilen duâ örneğinde “İhdina-s-sırâta’ l-müstakîm” ’’Bizi doğru yola hidayet et’’ ifadesinden sonra bu Sırat-ı Müstakîm’in bir ölçüde tarifi yapılmakta ve şöyle buyurulmaktadır: “Bize doğru yolu (sırat-ı müstakimi) göster: Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil” (Fatiha suresi 1/ 6-7. ayet).

Daha yeni Daha eski