Subaşı Nedir, Ne Demektir Selçuklu ve Osmanlıda Subaşı Anlamı

Sü-Başı

Selçuklularda ordu komutanı olarak tanınan “Sü-başı”, Osmanlılarda bir şehrin ve bilhâssa kasabaların inzibat işlerinin âmiri olan kimse. Acemi ocaklarındaki küçük rütbeli zabitlere de sü-başı denirdi. Ayrıca kapıkulu süvârileri arasında sefer zamanında inzibatı sağlamak ve sulh zamanında vergi tahsil etmek için kullanılan kimseye de “Sü-başı” denirdi.

Şehir ve kasabalarda görevli sü-başılar, şimdiki belediye zâbıtasının gördüğü işleri görürlerdi.

Daha yeni Daha eski