Suç Nedir, Ne Demektir, İslamda Suç Kavramı Kısaca, Özet

Suç

TDK Sözlüklerinde Suç:

suç

a. 1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. 2. huk. Yasalara aykırı davranış, cürüm:

Güncel Türkçe Sözlük

suç İng. crime, public wrong, offence

Yasaca cezası gösterilen eylem.

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972


suç İng. crime

1. Bir toplumda haksız sayılıp, yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırımlara bağlanan davranış ve eylem. 2. Devletçe yasalarla tanımlanıp yaptırıma bağlanmış olan kurallara aykırı davranış.

BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975

İslamda Suç

İslâm hukukunun sının iyice belirlenmiş cezalarla (“hadd”) karşıladığı suçlar, kazf (iffetli kadına iftira), şarap içmek yahut sarhoş olmak, hırsızlık, yol kesmek eşkıyalık, irtidâd (dinden dönme) ve bağy (devlete isyan)dır. Can ve can bütünlüğü aleyhine işlenen suçlarda ise kısas (misliyle cezalandırma) prensibi vardır. Yukarıdaki suçlara, belirtilen cezaların uygulanmadığı durumlarda veya bunlara ek cezanın verilmesi gerektiği hallerde yahut başka suçlar sözkonusu olduğunda uygulanacak cezalara ise “ta’zır” ve bu suçlara “ta’zîr suçları “adı verilir.

Daha yeni Daha eski