Suffa Nedir, Suffa Ne Demektir, Kısaca, Özet Olarak Anlamı

Suffa (ar. i.)

Türkçe’deki “Sofa” kelimesinin Arabça aslı olup, Hicret’ten hemen sonra Medine Mescidi’nin yanında inşâ edilen binanın adıdır.

Bugün Mescidü’n-Nebî” diye anılan camiin yerinde birbirinden ayrı üç kısım bulunuyordu: Mescid, mektep vazifesi gören Suffa (veya “Zulle”) ve Peygamber ailesi için birkaç oda.

Bizzat Hz. Peygamber’in de ders verdiği Suffa’da, ayrıca okuma yazma vb. dersler tedris etmek üzere başka muallimler de bulunuyordu. Nitekim, bizzat Resûlullah tarafından Ubâde b. Sâmit okuma yazma ve Kur’ân, Said b. As da “hikmet muallimliğine tayin edilmişlerdi. Ayrıca, Bedir Savaşı sırasında düşmandan esir alınanlar içinde okuma yazma bilenlerden bazısı, isteğe bağlı olarak, hürriyetlerinin verilmesine mukabil, okuma yazma bilmeyen müsiümanlara ders vermişlerdi ki bu iş de daha ziyade Suffa’da ifa edilmiş olmalıdır.

Daha yeni Daha eski