Sultan Nedir, Ne Demektir, Anlamı İlk Sultan Ünvanı Kullanan Hükümdar

Sultân (ar.i.ç.Selâtîn)

Lügatte, güç, yetki otorite manâlarına gelen “sultân” kelimesi, müslüman hükümdarlar hakkında kullanılan bir ünvan olmuştur. Tarihçiler, müslüman devletlerde, ilk defa resmen sultân lâkabını kullanan hükümdarın Gazneli Mahmud olduğunu ifade etmektedirler. Bu lâkabın en yaygın kullanıldığı devir, şüphesiz Osmanlılar devri olmuştur.

Daha yeni Daha eski