Sülüs-Nesih Hat, Yazı Nedir Ne Demektir Anlamı

Sülüs-Nesih

Aklâm-ı Sitte denilen 6 yazı nevinden biridir. Sülüs, dört bölüğü düz, iki bölüğü yuvarlaktır, diye tarif edilir. Süre başlan, beyit ve kaside yazmak için kullanılır. Genele ağzı 3-4 mm, genişlikde kamış kalemle yazılır. Ananevf hat ta’limine sülüsle başlanır, ve hüsn-i hatta esas kabul edilir. Sülüs harflerinin gözleri ağızları, başları, daha mürekkeb şekiller almıştır; harflerin şahsiyetleri iyice belirlenmiş, hat vazih bir hale gelmiştir. Düz ve eğri çizgiler sülüs bünyesinin esaslı unsurlarıdır. Sülüsün dana ibtidâî şekli nesih yazıdır. Ağzı 1 mm olan kamış kalemle yazılır.

Sülüsün kitabe ve levhalarda kullanılan kalın ve iri bünyelerine sülüs celisi tâbir olunur. Sülüs ve nesih yazıların mucidi Abbasi’ler devrinde yetişen Vezir İbn-i Mukle’dir (H.272-329). İbn-i Mukle yazısını geliştiren ve güzelleştiren İbn-i Bevvab’dır (H.
413). Bu yazılarda asıl gelişmeyi sağlayan Amasyah Yakut Musta’simî’dir.

Daha yeni Daha eski