Tac/Taç Tarikatlarda Tac Nedir, Ne Demektir, Anlamları, Türleri

Tâc (ar.i.ç.etvâc, ticân)

Hükümdarların resmî güderde başlarına giydikleri başlığın adıdır. Yine tarikat mensubu şeyh ve dervişlerin başlarına giydikleri üzerine sarık sarılan başlığa da tac denilirdi.

İlk devir şeyhleri tac giymezlerdi. Ancak Râfizî tâifesinin sufilerle karışması tehlikesi üzerine onlardan ayrılmak için sûfiler tac giymeyi ihtiyar etmişlerdir. Tarikatların bir kısmında tac ile hırka beraber giydirilirdi. Taçlar umumiyetle dilimli yani terkli olur ve dilim sayısına ve şekline göre, tac sâhibinin hangi tarikata mensub olduğu fark edilebilirdi. Dilimlerin sayısı üçten yirmi dörde kadar muhtelifti. Tacın değişik renk ve şekilleri olduğu gibi onun üzerine sarılan sarığın da muhtelif renkleri ve sarılma şekilleri vardır. Tarikatların bazısı beyaz, bir kısmı siyah, bir grubu da kırmızı sarık sararlardı. Halvetiye’de olduğu gibi bir kaç türlü tacı olan tarikatlar da vardır.

Daha yeni Daha eski