Tadili Erkan Nedir, Ne Demektir, Anlamı Kısaca, Özet

Ta’dil-i Erkân

Namazın rükünlerini düzgün olarak ve sükûnet içinde ifa etmek manâsında bir tâbirdir. Bir başka ifade ile ta’dil-i erkân, namazda rükün adı verilen her bir hareketin hakkını vere vere ve aceleye getirilmeksizin yapılması demektir, İmâm Ebû Yusuf’a göre
İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre ise, namazın vâciplerindendir.

Daha yeni Daha eski