Tahkim Nedir, İslam Tarihinde Tahkim

Tahkîm (ar. i.)

Arabça lûgatta, kuvvetlendirme, sağlamlaştırma, anlaşmazlıkların çözümü için tarafların anlaşarak hakeme başvurmaları manâlarını ifade eder.

Mezhebler tarihinde Tahkîm, Hz. Ali ile Muaviye’nin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Hz Ali tarafından Ebû Musa el-Eş’arî’nin, Muaviye tarafından ise Amr b. el-Âs’ın hakem olarak onların verecekleri hükme razı olmaları hadisesidir. Tarihte Hakem Olayı diye de zikredilmektedir. Bu hadise Tahkîm’e rıza göstermeyen bir grubun “Lâ Hükme illâ lillâh” (Allah’tan başka hiç kimse hüküm veremez) sloganı ile topluluktan ayrılmalarına sebeb olmuştur ki bunlar Havâric adını almışlardır. Havaride göre Tahkîm’e razı olmak küfürdür. Bu yüzden iki hakem ile birlikte Ali ve Muâviye de kâfir olmuşlardır.

Daha yeni Daha eski