Tahmis Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Tahmis (ar. i.)

Kelime manâsı, bir şeyi beş köşeli veya beş katlı hale getirmektir. Edebiyatta ise bir gazelin her beytinin önüne üçer mısra ilave ederek, onun her beytini beşer mısrâlık kıtalar (muhammes) haline getirmektir. Her beyte ilave edilen üçer mısra, esas beytin üstüne değil de, birinci ve ikinci mısralar arasına yerleştirilerek yapılan tahmise “tahmis-i mutarrefe” denir.

Daha yeni Daha eski