Takriri Sünnet Nedir Takrir-i Nebi, Ne Demektir, Anlamı

Takrîr-i Nebî

“Takrir”, lûgatta sağlamlaştırma, yerleştirme, sözle ifade demektir, “Takrir-i Nebî” ise Hz. Peygamber’in, başkasının bir işini hareketini ve sözünü gördüğü veya duyduğu halde olumsuz karşılamayıp sükut etmesi, zımnen tasdik ve tasvib etmesi manâsına gelen bir hadîs terimidir (bk. Hadîs, Sünnet).

Daha yeni Daha eski