Talak Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Talâk Sûresi

Boşanma manâsına gelen “Talâk” Kur’ân-ı Kerîm’de 65. sûrenin adıdır.

1—7. âyetlerinde boşanma hükümleri yer aldığı için sûreye bu isim verilmiştir. Medine’de nazil olan Talâk Sûresi 12 âyettir.

Bir kocanın karısını boşamak istemesi halinde uyması lazım gelen hukukî ve ahlâkî hükümleri hulâsa eden âyetlerle başlayan Talâk Suresi’nde daha sonra Allah’ın ve peygamberlerin emirlerine uymayan eski toplumların uğradığı cezâlar hatırlatılır, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in risâlet sebebi özetlenir. Sûre, Allah’ın ilim ve kudretinin genişliğini ifade eden âyetle sona erer.

Daha yeni Daha eski