Tasvir Etmek Nedir, Tasvir Ne Demektir, Anlamı

Tasvir (ar. i.)

Sûret’ten, bir eşyanın resmini, suretini, figürünü yapma, yazı ile anlatma, tarif etme manâlarına gelir. Genel bir tarifle ise, eşyanın canlı ve hareketli bir şekilde görünüşlerini ortaya koymak demektir. Tasvir etmek, bir varlığı aynı cinsten benzerleri arasında seçip çıkarmak, ayırmak demektir. Meselâ Şeyh Galib’in sanatkâr şahsiyetinin kendinden önce ve sonraki yüzlerce mutasavvıf şairden ayrılan yanı neresidir sorusuyla karşılaştığımız zaman, bu soruya cevap olabilecek özellikler ancak tasvir süretiyle ortaya konulabilir. Yer yüzündeki şekiller, renkler, hareketler, davranışlar, bu tarzdaki özelliklerin arasına girer. Tasvirin başarı oranı, iyi bir müşahede (gözlem) ile iyi bir bakış açısı seçmeye bağlıdır. Tasvirin diğer iki temel vasfı da canlılık ve orijinalliktir.

Daha yeni Daha eski