Tavaf Nedir, Nasıl Yapılır, Tavaf Etmek Ne Demektir, Anlamı, Çeşitleri

Tavaf (ar. i.)

Lûgatta bir şeyin çevresini dolaşmak manâsına gelen tavaf, dinî bir terim olarak, Kâbe-i Muazzama’nın etrafını dolaşmak demektir. Tavâf edene “tâif”, Beytullah’ın çevresinde tavâfa mahsus olan yere “metâf” denir. Tavâf için, Hacer-i Esved’in bulunduğu rükünden kapı yönüne doğru sağa gidilmek şartıyla Kâbe sola alınır, Hacer-i Esved’den başianarak yine orada tamamlamak üzere yedi devre yapılır. Bu devrelerin her birine “şavt” denir. Yani yedi şavt bir tavaftır. Bu şavtların dördü rükündür, diğer üçü ise vâcibtir. Her tavaftan sonra —kerahet vakti dışında— iki rekât namaz kılınır,

Hac ile ilgili olarak iiç çeşit tavaf vardır:
1) Tavâf-ı kudum: Mekke’ye varıldığında yapılan tavaftır ki, Mekke dışından gelenler için sünnettir.
2) Tavaf-i ziyaret: Arafat’tan inildikten sonra yapılan tavaftır. Haccın rükünlerindendir. Hac eden herkese farzdır.
3) Tavâf-ı sader: Bayram günleri şeytan taşlama bittikten sonra Minâ’dan Mekke-i Mükerreme’ye inildiği vakit yapılan tavâftır. Mekke dışından gelenler için bu tavaf vâcibtir. Buna vedâ tavafı da denir. Hac menâsiki bununla sona erer. Ayrıca, belirli vakti olmaksızın gece ve gündüz istenildiği kadar tavaf edilebilir. Bunlar nafile tavaftır. Mekke dışından gelenler için nafile namazdan daha faziletlidir.

Daha yeni Daha eski