Tedbir-i Menzil - Ev İdaresi Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Tedbîr-i Menzil

“Ev idâresi” demek olup, müslümanlar tarafından yazılmış olan klasik ahlâk kitaplarının çoğunda bulunan üç ana bölümden ikincisini teşkil eder. Bu bölümde genellikle kazancın muhâfazası, serveti kazanma ve kullanma yolları, aile ferdlerinin birbirleri karşısındaki hak ve yükümlülükleri, esirler, kadınlar ve çocuklar hakkında takınılacak hareket tarzı vb. konular yer alır.

Daha yeni Daha eski