Tehallüs Nedir, Tehallüs Ne Demektir, Tehallus Anlamı,

Tehallüs (ar. i.)

Asıl isim yerine mahlas denilen takma bir ad kullanma. Edebiyatımızda, bilhassa Divan şiirinde şâirler, isimlerinden ziyade, ya ustalarının kendilerine taktıkları, ya da kendilerinin seçtikleri mahlaslar kullanırlar ve asıl isimlerinden çok bu isimlerle tanınırlardı.

Daha yeni Daha eski