Tehlil Nedir, Tehlil Ne Demektir, Tehlil Anlamı

Tehlîl (ar. i.)

Arabça “Lâilâhe illallah” sözünü tekrarlama manâsına gelen bu kelime, aynı zamanda dinî musikîmizde bu lâfzı ihtiva eden câmi musikîsi eseridir. İslâm dininin “Tevhîd” akidesini hülâsa eder. Mübarek ve muayyen günlerde makâm ile minârelerden tehlîl getirilir.

Bu başlıkla şiirler yazıldığından, edebiyat tâbirlerinden de sayılır.

Sitede Ara