Tekalifi Örfiye Nedir, Tekalif-i Örfiye Ne Demektir, Anlamı

Tekalif-i Örfiye

İslâm hukukuna göre şer’î vergilerin dışında kalan ve fakat devletin çeşitli sebeblerden dolayı almak zorunda olduğu diğer kanunî vergiler hakkında kullanılan bir tâbirdir. Örfi vergiler iki kısma ayrılır:

1.Tekâlif-i âdiye (mu’tâde)

2.Tekâlif-i şakka.

Devletler, askerin beslenmesi, memur istihdamı vs. gibi ihtiyaçlarının malî yükünü hafifletmek için halka örfî bir takım vergiler yüklerler. Şeriat lisanında buna “Ca’l’da denir.

Osmanlılarda bu vergi çeşidi, ilk defa II. Bâyezid zamanında “avârız vergisi” adı altında alınmıştır. Bu da o sıralarda görülen ihtiyaç üzerine olmuştur. Örfî vergi adı ile alınan vergiler 97 kalem tutmaktadır, Tanzimat’tan sonra bu vergilerin çoğu kaldırılmıştır.

Daha yeni Daha eski