Tekalifi Şakka Nedir, Tekâlif-i Şakka Ne Demektir, Anlamı

Tekâlif-i Şakka

Vergilerle ilgili bir terimdir. Tekâlif-i şakka, harp ve başka türlü bir ihtiyaca bağlı olmadan konmuş bulunan keyfi vergilerdir. Bu bakımdan vergi kaideleri ile bağdaşmazlar. Hak ve adalet prensiplerine pek riâyet edilemeyeceği için şer’an bu isim altında toplanan
vergilere müsaade edilmemiştir. Örfî vergilerin bir şıkkı olarak kabul edilen bu vergiler hakkında, Kanunî’nin sadrazamı olan Lütfî Paşa şöyle der: “Cenk içinde askere hilfa-ı kanun vergi vermemek gerektir.”

İslâm ülkelerinde vergiler genel olarak iki kısma ayrılır. Bunlar “Şer’î ve “örfî” vergilerdir.

Sitede Ara