Tekke Nedir, Ne Demektir, Anlamı, İlk Tekkenin Açılması

Tekke (frs.i.)

Tekye: Dayanma, dayanacak yer manâsında, çoğulu tekâyâ. Istılahta, herhangi bir tarikata mensub dervişlerin oturup kalkmaları
ve âyin yapmaları için yapılan binaların adı.

Tarikatlar tarihinde ilk tekkenin yine tarihte ilk İslam mutasavvıfı sayılan, Ebu Hişam el-Kûfî (ölm. M. 777) tarafından Filistin’de Remle’ye yerleşmesinden sonra açıldığı bilinmektedir. Tekkeler, dünya zevk ve alâkalarından el çekip marifet yoluyla Cenâb-ı Hakk’a daha yakın olmaya azmeden, bu yolda hususi olarak riyazet, ibadet ve âyin icra eden sûfî dervişlerin ikametleri için inşa edilir. Dergâh, hangâh, zaviye ve âsitan aynı manâlardadır.

Daha yeni Daha eski