Telif Nedir, Ne Demektir, Telif Sözlük Anlamı

Telif (ar.i.)

Alıştırma, uzlaştırma, imtizaç ettirme, bir şeyin sayısını çoğaltma demektir. Edebiyat ıstılahı olarak kitap yazmak, eser kaleme almak manâlarını taşır. Ayrıca telif kelimesi, ibarenin tertibi, düzenlenmesi yazıya dökülmesi manâsını da taşır. İbaredeki tertibin bozukluğuna “za’f-ı telif” anlatılanların brbirine bağlı olmamasına da ‘Tesâd-ı telif” denir.

Sitede Ara