Temcid Nedir, Temcid Ne Demektir, Özellikleri

Temcîd (ar.i.)

Arabça “ta’zîm, sena etmek” manâsına gelen bu kelime, minârelerde ezandan ayrı olarak, Allah’a yapılan duâ, tazarru’ ve münâcâtlar hakkında kullanılmıştır. Temcîdler üç aylara mahsustur. Receb’in birinci gecesinde başlar, Ramazan’ın son teravih gecesine kadar devam ederdi.Temcidler, Ramazan ilâhileri gibi Ramazan’ın ilk haftasından onbeşinci gecesine kadar “merhaba, yâ merhâba, şehr-i Ramazan merhaba”, onbeşinden sonra da “elvedâ, dost elveda denerek bağlanırdı.

Daha yeni Daha eski