Tennûre/Tennure Nedir, Ne Demektir, Tasavvufta Anlamı

Tennûre (ar.i.)

Kelime ve anlam olarak “ten-nûr”dan gelen kelime, tamamen tasavvufi bir deyim olup özellikle Mevlevilerde ocaklık, tandırlık, mutfak ve ocak hizmetleri sırasında giyilen elbise anlamına gelir. Etekleri ayaklardan biraz yukarıda, belden aşağı kısmı adım atmak ve rahatça yürüyebilmek için biraz genişçe beli dar, yakasız kolsuz, önü bele kadar açık, üst kısmı vücuda yapışacak şekilde dar olan ve genellikle hizmet sırasında giyilen tennure, daha çok Mevlevî dervişleri tarafından kullanılırdı. Tennureler, biri güniük işlerde, hizmet sırasında giyilen renkli kumaştan olanlarla, bir de beyaz renkten ve sadece âyin sırasında giyilenler olmak üzere iki cinsti. Âyin sırasında giyilen tennure üzerine “elifi nemed” adlı kemerin sarılması mecburidir. Bu kemer enli ve dövme yünden veya çuhadan yapılırdı. Tennure deyimiyle alâkalı olarak dilimizde tennure açmak, tennûre çarpmak, tennure söndürmek ve tennureye salâ deyimlerine rastlanır.

Daha yeni Daha eski