Terkib-i Bend Nedir, Ne Demektir, Özellikleri

Terkib-i Bend

Divan Edebiyatı nazım şekillerin den birinin adı. Gazel tarzında yazılmış bendlerden meydana gelir. Bendlerin beyit sayısı yedi ile on arasında bend sayısı ile yedi ile on iki bend arasında değişir. Her bendin sonunda vasıta beyti denilen bir beyit vardır. Bu beyit bendlerin kafiyelenişinden ayrı olarak, kendi aralarında kafiyelidir. Terkib-i bendin bendlerine “terkibhâne” denir. Bağdatlı Rûhî ve Ziya Paşa, bu nazım şeklinin üstadı olarak bilinirler.

Daha yeni Daha eski