Tesdis Nedir, Ne Demektir, Edebiyatta Anlamı

Tesdis (ar.i.)

Altılama, sayısını altıya çıkarma demektir.

Edebiyat. Daha önce söylenmiş bir gazelin her beytinin önüne, makta’da her iki, diğer beyitlerde yalnızca birinci mısra iie kafiyeli olmak üzere, dört mısra ilave edilerek, gazeli müseddes haline getirmek suretiyle ortaya konan nazım şekli.

Daha yeni Daha eski