Tetkikatı Şer'iyye Nedir, Ne Demektir, Kuruluşu, Görevi

Tetkikatı Şer’iyye

Osmanlılarda Şeyhülislâmlık dairesinde kadı ve nâiblerinin ilâmlarını temyiz yoluyla inceleyen ve 21 Muharrem 1290 (1873) tarihli talimât-name ve zeyillerinde yazılı işlere bakmak üzere kurulmuş olan hey’etin adı. Bu hey’et kısaca “Tetkıkat-ı Şer’iyye” “Meclis-i Tedkikat-ı Şeriyye” şeklinde tam ismiyle de anılırdı.

Daha yeni Daha eski