Utanç Nedir, Utanç Ne Demektir, Utanç Duygusu Anlamı

Utanç

Utanç, içinde bulunulan durumdan kurtulmak isteme durumudur. Bir insan herhangi bir olaya karşı iç açıcı olmayan duygular besliyorsa, bu kişi böyle bir durum karşısında utanç duygusu yaşayabilir. Utanç, çoğu zaman benzer durumlara karşı gösterilir. Fakat bu, kişinin genetik yapısı ya da çevresel koşullarla değişmeler gösterebilir. Utanç duygusunu yaşama eylemine ise utanma adı verilir.

Dünyada genel olarak utanılacak şeyler hemen hemen aynı olsa da, çoğu zaman değişiklik gösterebilir. Örneğin; çoğu ülkede namusun ayaklar altına alınması, büyük bir utanç kaynağıdır, hemen hemen tüm toplumlar bu olguya utanç duygusu beslese de kimi bireyler bunu bir utanç kaynağı olarak görmeyebilir.

Çağların ilerlemesi, bu olguyu aşındırabilir ya da değiştirebilir. Ayrıca bazı durumlarda utanç duygusu toplumdan topluma değişebilir. Örneğin bir toplumda bir durumla karşılaşılınca takınılan tavır, başka bir durumda utanç hissi yaşatabilir.

Sitede Ara