Varidat Nedir, Ne Demektir, Varidat Kitabı Konuları, Muhtevası

Varidât (ar. i.)

Kelime manâsı doğuşlar demek olup, tarikat mensubu sûfıler arasında Allah tarafından ilham yoluyla kalbe gelen sözlere ve sohbetler sırasındaki konuşmalara denir.

Aynı zamanda, Simavnalı Şeyh Bedreddin’in çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalarının kaleme alınmasından meydana gelen tasavvufi eserin adı. Vâridât, büyük bir ihtimalle 1405-1407 yılları arasında söylenmiş sözlerden meydana gelir. Orta boyda otuz sahife kadar olan eserin başında Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salâtu selâmdan sonra, kitabın bir fihristi verilir. Vâridât’ta en çok mutlak varlık ve varlık bilgisi (vücûd-ı mutlak ve vahdet-i vücud) konularından sonra cesetlerin haşri, dünya ve âhiret hayatının manâsı, Cennet ve Cehennem, irade ve ferdî hürriyet (ihtiyâr), yaradılış, cinler, melek, şeytan, sülük, riyâzet ve mücâhede, ibadet, tasavvuf, rüya ve insan gibi meseleler üzerinde durulmaktadır.

Aslı Arabça olarak kaydedilen Varidât, Musa Kâzım, Şerefeddin Yaltkaya ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından değişik tarihlerde Türkçeye çevrilip yayınlanmış bulunmaktadır.

Sitede Ara