Vefaiyye Tarikatı Kurucusu, Özellikleri, Hakkında Kısa Bilgi

Vefâiyye

Şazeli tarikatının Muhammed Vefa b. Necmeddin (1303-1364) tarafından kurulan ve kurucusunun adı ile anılan bir kolu. Kurucusu Şeyh Vefâ veya Şeyh Mısri adı ile de anılır. Bu zat İskenderiye’de doğdu. Tahsilini bu şehirde yaptı. Daha sonra Şazeliye tarikatına girdi. Edebiyat ve tasavvuf konuları ite yakından ilgilendi, bu sahalarda çeşitli eserler verdi. Daha sonra Şazeliye’nin Vefâiyye kolunu kurdu. Şazeliye gibi Sünni tarikatlardandır. özel zikir ve törenleri vardır. Zikirler açıktan ve yüksek sesle yapılır. Adab ve erkân bakımından Şazeliye tarîkatinden ayrı bir özelliği yoktur.

Daha yeni Daha eski