Yatsı Namazı Kaç Rekattır, Vitir, Farzı, Sünneti Nasıl Kılınır

Yatsı Namazı

Yatsı namazı; ilk dört rekatı sünnet-i gayri müekked, dört rekatı farz, iki rekatı son sünnet ve üç rekat da vitr olmak üzere 13 Rekattır. Yatsı namazının vakti, akşamleyin şafağın kaybolmasından (akşam namazı vaktinin çıkmasından) itibaren başlar, sabahleyin ikinci fecrin doğuşuna kadar devam eder. İkinci fecir doğunca yatsı namazının vakti de çıkar.

Yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstehap, gecenin yarısına kadar geciktirmek mübahtır. İhtilaftan kurtulmak için akşamleyin ufuktaki beyazlık kaybolmadıkça kılınmamalıdır.

Vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Yatsı namazından sonra kılınır. Ancak vitir namazını, uyanabileceğine emin olan kimsenin gecenin sonuna kadar geciktirmesi efdal görülmüştür.

Yatsı namazının ilk dört rekatı, ikindi namazının sünneti gibi, her iki rekatı bir şef, yani müstakil bir namaz gibidir.

Yatsı namazının dört rekat farzı, öğle ve ikindi namazlarının, farzları gibi kılınır.

Yatsı namazının son sünneti de sabah namazının sünneti gibi kılınır. Yalnız niyetler değişir, yatsı namazının farzına ve sünnetine niyet edilir.

Vitir namazında, önce o günün vitir namazına niyet edilir. Sonra ilk iki rekatı kılınır. Üçüncü rekatta Fatiha ve zammı sureden sonra ayakta iken eller kaldırılıp Allahü Ekber diye tekbir alınır, tekrar eller bağlanır ve ayakta kunut duası okunur, sonra Allahü Ekber diye rükua, secdelere gidilip rekat tamamlanarak selam verilir.

Sitede Ara