Yüceltme-Sublimation Nedir, Hakkında Kısa Bilgi

Yüceltme

Yüceltme, Sigmund Freud tarafından psikanaliz diline sokulan, uygarlığın zorlaması karşısında bireylerdeki cinsel içgüdünün amacının cinsel olmayan ve toplumsal bakımdan, benimsenmeye elverişli bulunan daha yüce bir amaca dönüşmüştürülmesidir.

Freud’un varsayımına göre, sanatın, bilimin, her türlü idealnin, yaratıcı ve düşünsel etkinliğin kaynağını yüceltmede aramak gerekir.

Sublimation olarak da bilinir.

Sitede Ara