Zariyat Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Zâriyât Suresi

Kur’ân-ı Kerîm’in 51. sûresinin adıdır. Mekke’de inmiş olup 60 âyettir. Sûrenin adı olan ve “savurup kaldıranlar” (rüzgârlar veya melekler) manâsına gelen “Zâriyât” surenin ilk kelimesidir.

Bazı tabiat güçlerine ve olaylarına yemin ifade eden âyetlerle başlayan surede âhiret hayatının hak olduğu, İslâm ve Peygamber (s.a.v.) hakkında ileri geri konuşanların, bu fitneciliklerinin cezâsını görecekleri, buna karşılık Allah’a âsi olmaktan sakınanların uhrevf nîmetlere mazhar olacakları haber verilir. Hz. İbrâhim ve Hz. İsa’nın inkârcı kavimleri ile Ad ve Semud kavimlerinin, kötülükleri yüzünden uğradıkları cezâlar ve musibetler anlatılır. Sure, her zâlim kavmin üzerine buna benzer musibetlerin gönderileceğini belirten ve kâfirleri kınayan âyetlerle sona erer.

Sitede Ara