Zina Cezası Nedir, İslamda Zinanın Cezaları Nelerdir,

Zina Cezası

Zinaya giden yollan kapatmak isteyen İslâm, bu fiili işleyenlere şiddetli cezaların uygulanmasını emretmiştir. Ancak zina, insan onurunu çok yakından ilgilendirdiğinden, kişinin iftiraya uğramaması için, dört erkek şahidin aynı anda ikrarda bulunması halinde ceza uygulanabilir. Bu dört kişinin, tarafların zina halinde bulunduklarını görmüş olmaları gerekir. Yahutta zâni (zina eden) kendisi itirafta bulunur. Bunu dört defa ayrı ayrı zamanlarda ikrar eder. Hakim her seferinde bir başka sebeble zâninin itirafını red eder. Şayet dördüncü sefer de itiraf ederse hakkında had cezası verilir. Şayet dördüncü itirafından sonra da sözünden vazgeçerse ceza infaz edilmez.

Zina suçunun infazı faillerin muhsan (—sahih eviilik içinde cinsi birleşmede bulunmuş kimse) olup olmamalarına göre değişir. Sahih evlilik yaptığı halde eşiyle birleşememiş kimse muhsan değildir. Muhsan olmayanın cezası yüz kırbaç veya sopadır. Şayet zina eden muhsan (yani âkil, baliğ ve hür olarak sahih bir evlilik içerisinde cinsî münasebette bulunmuş olan müslüman) ise taşlanarak idam cezasına çarptırılır ki buna recm denir, (bk.  Recm).

Zinanın dışında kalan yasak ve sapık ilişkiler (arkadan yaklaşma ve hayvanlarla birleşme gibi) bunlar hakimin takdiriyle cezalandırılır.

Daha yeni Daha eski