Abdülbaki Ne Demek, İsminin Anlamı, Hakkında Bilgi

ABDU’L-BÂKî: El-Baki, devam eden demektir. Allah’ın bekasını gösterip fena-i külle erdiğinde onunla baki kıldığı kuldur. Allah’a bununla onun taayyünü için mutlaka gerekli ubudiyetle ibâdet eder. Bu, tafsilen cem’an, ta’ayyünen ve hakikaten, âbid ve ma’bûddur. Zira el-Baki vechinin tecellisinin tesiriyle resmi (şekli) kaybolmuştur. Hadis-i kudsi; “onu öldüren ben isem diyeti üzerimedir. Diyeti üzerime olanın diyeti benim” Kur’an’da müştak olarak iki yerde geçer.”

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü – Prof. Dr. Ethem CebecioğluAyrıca

"Abdülbaki" ismi, Arapça kökenli olup iki kelimenin birleşiminden oluşur: "Abd" ve "el-Bâki".

"Abd": Arapça'da "kul" veya "köle" anlamına gelir. İslam kültüründe "Allah'a itaat eden kişi" anlamında kullanılır. İslam inancına göre, insanlar Allah'a kulluk etmek için yaratılmışlardır ve bu nedenle "Abd" ifadesi, bir kişinin Allah'a olan bağlılığını ve hizmetini ifade eder.

"el-Bâki": Arapça'da "kalıcı" veya "sonsuz" anlamına gelir. "Bâki" kelimesi, Arapça kökenli "bâkî" kelimesinden gelir ve "kalıcı", "sürekli" veya "sonsuz" olanı ifade eder. Bu kelime, Allah'ın sonsuz kudretini, varlığını ve özelliklerini vurgular.

Dolayısıyla, "Abdülbaki" ismi, "Allah'ın sonsuz hizmetkârı" veya "Allah'ın ebedi olan kulu" gibi anlamlara gelir. Bu isim, İslam kültüründe sıkça kullanılan bir isimdir ve kişinin Allah'a olan bağlılığını, itaati ve hizmetini vurgular.

Daha yeni Daha eski