Abdüluzza Kabilesi, İleri Gelen Sahabeler Kimlerdir, Hakkında Bilgi

Abdüluzza

Kureyş kabilesinin bir kolu. Adını Hz. Muhammed’in atalarından Kusay b. Kitâb’ın dört oğlundan biri olan Abdüluzzâ’dan alan kabile, onun Esed adlı oğlunun soyundan teşekkül etmiştir. Bu kabileye mensup bazı şahıslar gerek Câhiliye döneminin, gerek­se İslâmî devrin önemli simaları arasın­da yer almışlardır. Bunlardan bazıları­nın adları şöyledir: Huveylid b. Esed, Varaka b. Nevfel, Hz. Hatice, Zübeyr b. Avvâm, Abdullah b. Zübeyr, Osman b. Huveyris, Hakîm b. Hizam. Abdüluzzâ kabilesi mensupları IV. (XI.) yüzyıla ka­dar Hicaz yöresinde varlıklarını sürdür­müşlerdir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski