Aksak Semai Nedir, Usulü, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Aksak Semai. Türk mûsikisi usullerinden.

On zamanlı ve altı vuruşlu, sekizlik birimle yazılan bir küçük usuldür. Şe­matik gösterilişi şöyledir: Daha çok aruzun hezec, nadiren re­mel bahrinden seçilmiş güftelerin bes­telenmesinde kullanılan bu usulün özel­liği, vezin gereği ikinci vuruşta mutlaka hece bulunmasıdır. Bu yüzden bu usulle bestelenen eserler genellikle ilk vuruş­larda sus veya âh sözü ile başlar. Ço­ğunlukla ağır semailerde, saz semaile­rinin ilk üç hanesinde, nâdir olarak da şarkılarda kullanılmıştır.

DİA

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski