Boşaltım Nedir, Nasıl Yapılır, Görevleri Yapan Organlar, Hakkında Bilgi

Canlıların yedikleri besinleri ürik asit veya posa olarak atmasıdır. Aslında proteinler parçalanınca amonyağa dönüşür ama sonradan zararsız olan üre ve ürik asit haline dönüştürülür.

Boşaltım sistemi vücutta homeostazın sağlanmasında çok mühim bir yeri vardır.

Böbrekler, üreterler ve idrar torbasından oluşan boşaltım sistemi, metabolizma sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut fonksiyonlarının devamı için hücrelerden atık maddelerin atılması gerekir. Katı ve sıvı atıklar, kan içinde erimiş olarak taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak filtre edilirler (süzülürler). Bu atıklar üreterler yoluyla idrar torbasına geçerek, belli aralıklarla idrar kesesinde idrar olarak depolanıp, periyodik olarak vücuttan atılırlar.

Böbreklere böbrek atardamarı yoluyla gelen kan nefron larda süzülür.Kandaki yararlı maddeler süzülme sırasında emilir ve tekrar kana geçer. Süzülerek temizlenen kan böbrek atardamarı ile böbreklerden çıkar. Kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre idrarı oluşturur. Böbrekler metabolizma sırasında ortaya çıkar. Atık maddelerin atılımından sorumludur.

İdrar Kesesi

Burda atılacak maddeler depolanır

Üretra

İdrarın mesaneden alınarak, vücut dışına atıldığı son kanaldır. Kadınlarda 3-4 cm, erkeklerde yaklaşık 15-16 cm uzunluğundadır.Ayrıca boşaltımın en son organıdır.İdrar buradan atılır. Erkeklerin üretrasının her iki yanında prostat bulunur.

İdrarın özellikleri

İdrar, metabolizma sonucu üretilen artık maddelerin taşındığı %92 oranında sudan ve %8 atıklardan oluşan sarı renkli bir sıvıdır. Normal bir insan günde 1200-1700 ml kadar idrar çıkarır. Bu miktar bazı durumlara bağlı olarak değişir. İçilen su miktarı, beslenme tarzı, kullanılan ilaçlar, ortamın sıcaklığı, kan basıncına bağlı olarak idrar miktarı ve niteliği değişir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski